توضیحات پروژه

طراحی و ساخت خط روغن سوخته با ظرفیت 20 تن در روز همراه با سیستم پالشینگ روغن

پروژه های مشابه