[breadcrumb]

تبخیر کننده مسیر کوتاه

از تبخیر کننده مسیر کوتاه چه می دانید؟ تبخیر کننده مسیر کوتاه یکی از روش های کاربردی در جداسازی با استفاده از حرارت بالا و تبخیر کردن می باشد که شامل سه بخش اصلی در ساختار دستگاه تبخیر کننده مسیر کوتاه می باشد.

فرایندهای بسیاری در طول روش تبخیر کننده مسیر کوتاه صورت می پذیرد. بطور مثال گرما و گرمایش به طور مساوی بر موادی که از بالای اپراتور به پایین می آید صورت می پذیرد و باعث فرار مولکول های موارد به دلیل گرمای بالا می شود.

اگر به دنبال این روش کاربردی هستید می توانید با نیرونماد خراسان ارتباط بگیرید و نگرانی در این مورد نداشته باشید.

دریافت اطلاعات بیشتر

روش تبخیر کننده مسیر کوتاه

اسکرول به بالا