خط بازپالایش روغن کارکرده

روغن های معدنی در حین کار، در اثر واکنش با اکسیژن و تجزیه بر اثر حرارت، تولید ترکیبات اشباع نشده قطبی و آسفالتی می کنند. همچنین با مواد خارجی دیگر مانند گرد و خاک، انواع سوخت، کربن و ذرات فلز آغشته و مخلوط می شوند و کارایی خود را از دست می دهند. به چنین روغنی، روغن کارکرده می گویند. این روغن می بایست تعویض و یا تصفیه گردد.

تکنولوژی فیلم نازک در خلاء (ATFE) که یک فرآیند مقرون به صرفه و سازگار با استانداردهای زیست محیطی است، روغن کارکرده را بدون هیچ گونه افزودنی شیمیایی (اسید و خاک) بازیابی می کند و روغن پایه هایی مطابق با استاندارد API یا ACEA تولید می کند.

سوالی ندارید؟
به بالای صفحه بردن