فلاشینگ سیستم های هیدرولیک

بیش از 70 درصد خرابی ها و از کارافتادگی ماشین آلات ناشی از حضور آلاینده های مختلف در سیال هیدرولیک و روغن های روانکار می باشد. سیستم فلاشینگ طراحی شده توسط شرکت نیرونماد خراسان جهت حذف این مواد آلاینده از سیستم های هیدرولیک و روانکار و شست و شوی مخازن و لوله ها بسیار موثر عمل می کند.

در فرآیند فلاشینگ، سیال تحت سرعت و دمای بالا به حرکت درآمده و به علت ایجاد جریان متلاطم، انواع آلودگی هایی که بر روی سطوح و قطعات سیستم ته نشین شده اند از آن جدا می شوند. این سیال به طور مداوم فیلتر شده، بنابراین آلودگی های موجود در آن جداسازی می گردد.

انجام فرآیند فلاشینگ در دو مرحله توصیه می شود. مرحله ی اول در زمان راه اندازی سیستم به دلیل ورود آلودگی های حاصل از ساخت و مونتاژ به سیستم هیدرولیکی و روانکاری است. مرحله ی دوم نیز پس از راه اندازی سیستم و قرار گرفتن در سرویس است که به دلیل تعمیرات و تعویض قطعات، آلاینده ها وارد سیستم می شوند و هم چنین سرعت پایین سیال روانکاری و هیدرولیک نیز منجر به ته نشین شدن ترکیبات آلاینده در لوله ها و مخازن می شود. قابل ذکر است ترکیبات آلاینده بر روی دیواره ها و کف مخازن ته نشین می شوند و در صورت نیاز به تعویض روغن در صورت عدم انجام فرآیند فلاشینگ، این آلاینده ها وارد روغن جدید شده و آن را آلوده می کنند.

 

سوالی ندارید؟
به بالای صفحه بردن