[breadcrumb]

فیلتر الکترواستاتیک

فیلتر الکترواستاتیک یا همان رسوب دهنده الکترواستاتیک که به آن نشست دهنده الکترواستاتیک هم می گویند، دستگاهی است که میدان الکتریکی ایجاد می کند. در اثر فرسایش روغن، شما نیاز به تصفیه روغن دارید. در اثر فرسایش مواد محلول و نامحلولی ایجاد می شوند که پیوندهای قطبی و اندازه ی کم تر از یک میکرون دارند. این مواد به سطوح فلزی مهاجرت کرده و رسوب لاکی نازک و سختی را تشکیل می دهند. شکل گیری این رسوب چسبناک بر روی قطعات در تماس با روغن را وارنیش می گویند.

فیلتر های الکترواستاتیک ساخته شده توسط شرکت نیرونماد خراسان قادر به حذف وارنیش با راندمان بالا و بدون آسیب رساندن به روغن است.

اسکرول به بالا