فیلتر الکترواستاتیک

در اثر فرسایش روغن، مواد محلول و نامحلولی ایجاد می شوند که پیوندهای قطبی و اندازه ی کم تر از یک میکرون دارند. این مواد به سطوح فلزی مهاجرت کرده و رسوب لاکی نازک و سختی را تشکیل می دهند. شکل گیری این رسوب چسبناک بر روی قطعات در تماس با روغن را وارنیش می گویند.

فیلتر های الکترواستاتیک ساخته شده توسط شرکت نیرو نماد خراسان قادر به حذف وارنیش با راندمان بالا و بدون آسیب رساندن به روغن است.

سوالی ندارید؟
به بالای صفحه بردن