روغن پمپ روتاری


خلاصه

روغن در پمپ های روتاری وظایف زیر را بر عهده دارد:

  • آببندی
  • روانکاری
  • خنکاری
  • محافظت در برابر خوردگی

روغن های بکار رفته در پمپ های روتاری باید خواص زیر را دارا باشند :

  • فشار بخار پا ئین
  • ویسکوزیته مناسب
  • خواص روانکاری کافی
  • از نظر شیمیایی با گازی که بوسیله پمپ تخلیه می گردد هماهنگی داشته باشد
  • در دمای کاری پمپ از نظر شیمیایی پایدار باشد
  • برای سلامتی مضر نبا شد


چکیده

در استفاده از پمپ های روتاری باید به مسائل زیر دقت نمود:
اگر گازی که توسط پمپ تخلیه می شود حاوی مواد خورنده یا ساینده باشد موجب می شود تا سطوح روتور و استاتور آسیب ببیند، این امر باعث می شود تا مسیرهای نشتی بین روتور و استاتور ایجاد شود لذا فشار نهایی پمپ کاهش می یابد.
اگر گاز تخلیه شونده حاوی بخارات قابل چگالش باشد باعث تضعیف عملکرد پمپ می شود. بخار معمولا در یک حالت غیر اشباع وجود دارد وتا زمانی که تراکم مورد نیاز برای باز کردن شیر خروجی به به حد کافی نرسد ، فشار آن را تا مقدار اشباع بالا می برد. در این مرحله بخار به شکل مایع در می آیدو در خروجی حلقه پمپ به صورت ترکیب با روغن می ماند. این پدیده منجر به دو اثر می گردد:
*
با روغن تشکیل امولسیون داده و یا واکنش شیمیایی می دهد که این امر باعث کاهش خواص روغنکاری و آبندی روغن میگردد.
*
دیگر اینکه ممکن است همراه پمپ بچرخد و دوباره درطرف ورودی پمپ تبخیر شود. چنانچه بخار جابجا نشود ، این اثر تجمعی بوده ودر نهایت پائین ترین فشار قابل وصول فشاربخار اشباع مایع خواهد بود. لذا در این خصوص بخارآب دردسر سازترین عامل است. به همین دلیل استفاده از سیستم گاز بالاست همواره ضروری است.

در سیستم گاز بالاست یک مقدار هوای اتمسفری کنترل شده به قسمت خروجی پمپ راه می یابد. از این رو فشار درونب این قسمت به حد کافی افزایش می یابد، طوری که شیر خروجی بدون نیاز به تراکم نهایی گازو بخار آب موجود در آن باز می شود.پس فشار بخار به حد اشباع آن نمی رسد و بخار به همراه گاز به سمت بیرون رانده می شود.

نکته قابل توجه در استفاده از این پمپ ها این است که با توجه به وجود روغن در این پمپ ها ، همواره احتمال بازگشت بخارات روغن به محفظه خلاء وجود دارد و در نتیجه خلاء ایجاد شده تو سط این پمپ ها خیلی تمیز نیست مگر اینکه تمهیدات ویژه ای اندیشیده شود مانند استفاده از تله زئولیتی در ورودی پمپ.

لینک دانلود