فرآیند تولید گریس


خلاصه

مشخصات فيزيكي و شيميايي گريس نقطه قطره اي شدن (DROP PIONT)

نقطه اي است كه گريس از حالت جامد تبديل به مايع شده و با بالا رفتن درجه حرارت كاملاً روان مي شود.

رنگ (COLOR)

رنگ در گريس به روغن پايه و صابوني بستگي دارد كه با آن ساخته شده است. اين فاكتور نقشي در خصوص مرغوبيت گريس نداشته و ممكن است بعضي تصور كنند كه رنگ روشن تر، نشانه مرغوبيت آنست، در حالي كه اين مساله از نظر علمي صحيح نيست.

پر كننده ها (FILLERS)

اين مواد براي كاربردهاي خاصي بصورت جامد و يا مايع به گريس اضافه مي شود. ادتيوهاي بالا برنده تحمل فشار (EP) از جمله رايج ترين آنها است.


چکیده

مقاومت مكانيكي

اين گزينه مقاومت گريس را در تحمل كاركردهاي مكانيكي نشان داده و در صورت انتخاب نامناسب گريس، ساختار آن متلاشي و ديگر قادر به روانكاري نخواهد بود. دما نقش كليدي را در انتخاب گريس ايفا مي كند. دماي كاركرد گريس براساس نوع آن متفاوت بوده و عامل مهمي در انتخاب گريس است. دراينجا تا حدود زيادي مي توان عمر گريس را در درجه حرارت هاي معمولي تعيين كرد و ميزان مقاومت در حفظ ساختار ژلاتيني را نشان داد.

حداكثر دماي مجاز عملياتي

بيشترين درجه حرارتي است كه گريس مي تواند بطور مداوم به كار برده شود. گريس مي بايست با توجه به نوع كاربرد و متناسب با دماي محيط عمليات انتخاب شود.

عمر سرويس

عمر سرويس به معناي فواصل زماني است كه گريس بايد با توجه به نوع كاربرد، تعويض شود.

قابليت پمپاژ

يكي از موارد مهم در كاربرد گريس قابليت پمپاژ است. در بسياري از صنايع به پمپاژ گريس در حالت كاركرد بطور متوالي نياز است، در نتيجه گريس بايد مانند روغن قابليت پمپ شدن را در عملكرد داشته باشد.

قابليت حفظ ساختار در تغييرات دما

توانايي برگشت پذيري گريس در زمان كار كرد با توجه به تغييرات دما را نشان مي دهد. اين حالت، توان برگشت پذيري گريس نيز ناميده مي شود. برخي گريسها در زماني كه به حداكثر دماي كاركرد مي رسند ساختار اصلي خود را از دست داده و كاملاً متلاشي مي شوند. در اين حالت است كه گريس ميبايستي تعويض شود. اصولاً چنين گريسهايي را برگشت ناپذير مي نامند. برعكس گريس هايي را كه مجدداً حالت ژلانتيني خود را بدست مي آورند، برگشت پذير مي گويند.

مقاومت در مقابل فشار مكانيكي زياد گريس بصورت يك لايه فيلم نازك بين دو قطعه متحرك قرار گرفته و نمي گذارد كه اين دو جسم با يكد يگر تماس حاصل كنند. اگر فشار مكانيكي بيش از حد شود ( مانند چرخ دنده ها در شرايط فشار كار زياد) اين لايه از هم گسسته شده و باعث مي شود كه دو قطعه با يكديگر تماس پيدا كرده و منجر به خوردگي و حتي توقف كاركرد دستگاه شوند. با افزودن مواد بالا برنده تحمل فشار، ادتيوهاي EP ، اين لايه گسسته نشده و عمل روانكاري به سهولت انجام مي شود.

بسته بندي گريس

گريس در ظروف مخصوص شامل بشكه، سطل35 پوندي، كارتن10 پوندي و كارتن دو پوندي پر مي شود.

الياف صابوني

همانگونه كه قبلاً اشاره شد، گريس از پيدايش الياف صابوني (fibers) در روغن بدست مي آيد. اين الياف به چند گروه طبقه بندي شده اند: كره اي يا نرم، الياف كوتاه، الياف بلند و ريش ريش. زماني كه عمل پخت انجاممي گيرد، الياف صابوني در روغن تشكيل شده و در نهايت گريس حاصل مي آيد. نوع و شكل الياف صابوني بسيار متنوع و قطر آنها از0/01 و طول تا100 ميكرون متفاوت است. براي مطالعه برروي ساختار گريس از ميكروسكوپ الكترونيكي و فيلمبرداري اشعه ايكس استفاده مي شود. هر چه نسبت طول الياف به قطر آن كمتر باشد، گريس قوام بهتري پيدا مي كند. ساختار اين الياف يكي از عوامل عمده اختلاف بين انواع گريسها است. صابون سديم داراي الياف بلند و درهم است. آب، صابون گريس كلسيم را ثابت كرده و نوع الياف آن كوتاه و پيچشي است. الياف صابون گريسهاي پايه ليتيم كمي بلندتر و با پيچش بيشتر است، ولي آنقدر كوتاه است كه ساختار نرمي را بوجود مي آورد. اين الياف مارپيچ شكل، بخوبي در داخل يكديگر پيچيده و بسيار كوتاه تر از صابون گريس پايه سديم است. ساختار برخي گريسها بصورت دانه اي بوده و اين عامل باعث نرمي بسيار آن مي شود.

كريستاليزه شدن صابون و تشكيل الياف صابوني در روغن، مي تواند بصورت ثابت و يا فعال صورت گيرد. اين بدان معني است كه پس از انجام پخت، تشكيل كريستالها متوقف و يا براي مدتي ادامه خواهد داشت. در هر دو مورد، كنترل حرارت عامل بسيار موثري در تشكيل آن است. قوام گريس كاملاً بستگي به نوع كريستالها دارد. آنها اگر بصورتهاي فشرده، متفرق، گسترده و يا چسبيده بهم باشند، ساختارهاي متفاوتي را بوجود مي آورند. برخي از گريسها به علت ريز بودن كريستالها بسيار شفاف هستند. ممكن است كريستالها بصورت يكنواخت بوجود نيايد و قسمتهاي مختلف يك محصول، بطور مثال در يك بسته بندي مانند بشكه، داراي ساختارهاي متفاوتي باشند. بهترين حالت داشتن ساختار يكنواخت در كل مجموعه است.

مطالعات برروي ساختار گريس با استفاده از ميكروسكوپ الكترونيكي و نور پولاريزه انجام و از اشكال مختلف آن عكسبرداري شده است. برخي از اين مطالعات نشان مي دهد كه ضخامت الياف سديم لائوريت در حدود37 و در يك جمع بندي، بقيه ساختارها داراي مضربي از10+42 آنگستروم هستند. عموماً نسبت قطر به طول الياف يك به ده است. براي عكسبرداري ابتدا روغن گريس بايد توسط برخي حلال ها و تركيبات نفتي مانند نفتا، شسته شود تا امكان عكسبرداري بوجود آيد. برخي از گريسهاي پايه ليتيم، سديم، كلسيم و آلومينيوم داراي رشته هاي صابوني با قطر يا شعاع0/2 ميكرون و يا كمتر بوده و الياف بلند داراي قطري معادل يك ده هزارم ميلي متر هستند. رشته هاي صابوني گريس هاي پايه كلسيم و ليتيم بصورت الياف مارپيچ و برخي گريسهاي ديگر نواري و يا ميله اي بوده كه بصورت متفرق تشكيل شده اند. در برخي آزمايش ها، گريس ساخته شده بصورت مكعب و برروي يك صفحه قرار داده مي شود. پس از كشش آن، ساختار گريس پايدار مانده و اين بدان معني است كه الياف صابوني در داخل يكديگر بافته شده و امكان جداسازي آن ميسر نيست.

با مطالعه ساختار هر كدام از اين الياف، مي توان بصورت تقريبي بيان كرد كه نسبت طول به قطر آنها يك به ده است و ضمناً گريسهاي پايه ليتيم، برخي پايه سديم ها، كلسيم و آلومينيوم داراي بافت مارپيچ و قطر يا طول آنها تقريباً0/2 ميكرون و يا كمتر است.

تأثيرات نيروهاي وارده به الياف صابوني گريس

1- برش مقطعي اليافنيروي كم)

2-نيروي متوسط

3-نيروي بسيار زياد

لینک دانلود