تجهیزات بالا دستی صنایع نفت و گاز


شرکت نیرو نماد خراسان با بهره گیری از دانش و توان متخصصین و مهندسین ( شیمی ، مکانیک و ابزار دقیـق ) برجسته خـود و با بهره گیـری از ابـزارآلات مناسب توانایی:  طـراحـی ، سـاخت ، نصب و راه اندازی تجهیزات بالادستی صنایع: نفت ، گاز وپتروشیمی را با بهترین کیفیت و مطابق با استانداردهای روزAPI    نسبت به نیاز و یا  مشکلات خط نماید. 


خدمات نیرو نماد :

  • ارائه بهترین راه کار
  • تحلیل اقتصادی بودن طرح
  • ارائه مستندات طراحی و مهندسی
  • طراحی پروژه تا راه اندازی
  • تست ، راه اندازی و آموزش

  • ارائه بهترین راه کار
  • تحلیل اقتصادی بودن طرح
  • ارائه مستندات طراحی و مهندسی
  • طراحی پروژه تا راه اندازی
  • تست ، راه اندازی و آموزش