تصفیه شیمیایی روغن ترانسفورماتور


دستگاه تصفیه شیمیایی روغن ترانسفورماتور جهت حذف آلودگی های شیمیایی و فیزیکی روغن های ترانسفورماتور به کار می رود که قادر است روغن های ترانسفورماتور و عایقی در سایت را به صورت آن لاین و آف لاین مطابق با استانداردهای IEC 296 تصفیه و بازیابی کند. این دستگاه تمام اتومات بوده و در ظرفیت های مختلف به صورت ثابت یا تریلر طراحی و تولید می شود.

ویژگی دستگاه
 • بازیافت روغن های ترانسفورماتور در سایت                                            
 • شارژ آنتی اکسیدان به صورت آن لاین
 • کارکرد به صورت آنلاین ( بدون از مدار خارج کردن ترانسفورماتور )
 • دانش بنیان بودن تکنولوژی
 • عدم وابستگی خارجی
 • ارزآوری و حفظ منابع انرژی
 • داشتن فواید اقتصادی بالا
 • استفاده مجدد از کاتالیست بیش از 300 بار
 • نداشتن اسلاج اسیدی در این فرآیند
 • عدم استفاده از مواد شیمیایی
 •  پرتابل بودن دستگاه
 • مصرف کم انرژی نسبت به دیگر روش ها
 •  سرویس دهی سریع به مشتریان در سایت
 • نگه داشتن خواص و کیفیت روغن


 برق یکی از محوری ترین صنعت ها در رشد اقتصادی یک کشور محسوب می شود که صحت و سلامت کارکرد ترانسفورماتورهای انتقال برق یکی از مهم ترین شاخص های اصلی در ثبات تولید برق هر کشور است. نگهداری مناسب و رسیدگی به وضعیت روغن ترانسفورماتور راهکار مطمئنی در جهت افزایش طول عمر مفید ترانسفورماتور و کاهش هزینه سرمایه گذاری در جایگزینی روغن کهنه با روغن جدید است. در فضای داخلی ترانسفورماتور در طولانی مدت شرایطی ایجاد می شود که آلودگی روغن را افزایش می دهد. وجود کاتالیزور مس، براده آهن، قوس های الکتریکی و به خصوص نفوذ رطوبت و اکسیژن هـمراه بـا  افزایش درجه حرارت عواملی هستند که موجب تخریب روغن و ترانس می شوند که تصفیه فیزیکی روغن (گاززدایی و فیلتراسیون) دیگر اثر گذار نبوده و باید از روش تصفیه شیمیایی روغن استفاده کرد. در این روش بعد از تصفیه کلیه خواص و ویژگی های روغن به شرایط اولیه ( روغن نو ) مطابق با استانداردهای IEC 296 برمی گردد. ویژگی منحصر به فردی که این سیستم را از دیگر سیستم های تصفیه روغن متمایز می کند بازیافت روغن و شارژ آنتی اکسیدن به صورت آن لاین در سایت است. در دیگر روش ها از خاک رنگ بر استفاده می شود که حدود 3 تا 5 درصد از روغن در خاک باقی می ماند و هدر می رود که خاک مورد استفاده دارای مواد اسیدی و ترکیبات آبی خطرناک می شود و به محیط زیست صدمات جبران ناپذیری وارد می کند.

عملکرد و توانایی دستگاه بر اساس استانداردهای IEC296 که بر مبنای اسیدیته اولیه 0/2mgkoh/g از روغن است، حتی این امکان وجود دارد که بعد از تصفیه و احیاء روغن به پارامترهای بهتری نسبت به روغن نو دست یافت.
توانایی دستگاه
 • کاهش اسیدیته روغن
 • قابلیت شارژ آنتی اکسیدان به صورت آنلاین
 • بهبود رنگ روغن
 • بهبود کشش بین سطحی روغن
 • حذف سولفور خورنده از روغن ( سفارشی )
 • بهبود ضریب توان

فرآیند کار
در طول این فرآیند روغن تحت واکنش شیمیایی در تماس با مواد نانوکاتالیستی جهت حذف آلودگی های فنول ها، آلدهیدها، اسیدهای کربوکسیلیک، کتون ها، هیدروپروکسیدها و … قرار می گیرد این نوع آلودگی ها بر اثر کهنه شدن روغن و قطعات ایجاد شده که باعث تشکیل لجن در روغن و تجهیزات جانبی می شود. ویژگی منحصر به فرد این سیستم امکان فعال سازی مجدد کاتالیست ( حداقل ۳۰۰ بار ) و شارژ ادتیو به صورت تمام اتومات می باشد.

 • بازیافت روغن های ترانسفورماتور در سایت                                            
 • شارژ آنتی اکسیدان به صورت آن لاین
 • دانش بنیان بودن محصول
 • بومی بودن تکنولوژی
 • عدم وابستگی خارجی
 • ارزآوری و حفظ منابع انرژی
 • داشتن فواید اقتصادی بالا
 • استفاده مجدد از کاتالیست بیش از 300 بار
 • نداشتن اسلاج اسیدی در این فرآیند
 • عدم استفاده از مواد شیمیایی
 •  پرتابل بودن دستگاه
 • مصرف کم انرژی نسبت به دیگر روش ها
 •  سرویس دهی سریع به مشتریان در سایت
 • کارکرد به صورت آنلاین ( بدون از مدار خارج کردن ترانسفورماتور )
 • نگه داشتن خواص و کیفیت روغن
 •   راه اندازی و آموزش کامل دستگاه
 • گارانتی 2 ساله و خدمات پس از فروش 15 ساله 
تجهیزات سفارشی(  optional)
 • تریلر
 • رطوبت سنج
 • اتاق فرمان
 • تجهیزات آزمایشگاهی

نقش اصلی روغن در ترانسفورماتور

 • مقاومت الکتریکی بالا
 • کنترل درجه حرارت داخل ترانسفورماتور
 • خاموش کردن جرقه الکتریکی
 • جلوگیری از خوردگی تجهیزات
 • آب بندی
 • افزایش عمر ترانسفورماتور

رنگ روغن
تیره تر شدن رنگ روغن نشانگر وجود آلودگی ( ذرات معلق و آب آزاد ) یا پیری  روغن ( اکسید شدن روغن ) است.

عوامل شکست الکتریکی روغن ( طبق استاندارد IEC60156 )

 • ذرات معلق
 • وجود گازها و حباب های هوا
 • رطوبت
 • اندازه گیری آب محلول در روغن ترانس به کمک روش کـارل فیشر انجام می شود جـذب رطوبت توسـط روغـن استفاده الکتریکی آن را به میزان قابل ملاحظه ای کاهش داده و تلفات عایقی ( تانژانت دلتـا ) را افزایش می دهـد و در نتیجه نقش عایقی روغن تحت تاثیر سوء آن واقع می شود.
اسیـدیتـه
 • اسیدیته یکی از خواص شیمیایی روغن است که تعـیین کننده نرخ پیری روغن است.
 • مقدار اسیدیته روغن نو حداکثر باید 01/0 mgkoh/gr  باشد.

کشش سطحی روغن طبق استاندارد  ISO6295-  ASTMD971

 •  کـشـش سطـحی نیـروی جـاذبـه مـولکولی بیـن مولکول های آب و روغن می بـاشد. ضـعیف ترین نقـطه شکـست عایق فصـل مـشترک بین عایـق است روغن نو دارای کشش سطحی mn/m 40  مـی باشد کـم بودن مـیزان کـشـش سطحی بـه  مـعنای وجـود ناخـالصـی و یا آلـودگی شیـمیایی  ( لجن ) و مـواد قطبی در روغن می باشد.
پایداری در برابر اکسیداسیون
 • طـبـق اسـتانـدارد IEC60296- IEC61125 برای تشخیص، مقدار لجن، اسیدیته و تانژانت دلتای روغن اندازه گیری می شود.
 • روغن در حدود 25 گرم در مـجاورت حلقه مـسی و هوا در دمای 120 درجه سانتی گراد اندازه گیری می شود. زمـان تست بستـه به نـوع روغـن بـدون آنتی اکسـیدان 164 ساعـت و یا با آنتی اکـسیدان 500 ساعت و یا کمی آنتی اکسیدان 332 سـاعت انـدازه گیری می شـود ویسـکوزیـتـه ( گـرانروی ) روغـن طبـق استـانـداردASTM D445 –  یا ISO3104  انـدازه گیری می شود.
نقـطه ریزش روغن طبـق استانـدارد  ISO3016
 • نقطه ریزش کمترین درجه حرارتی است که روغن در آن نقطه می تواند جاری شود.