فیلتراسیون روغن های صنعتی


فیلتراسیون روغن جهت حذف ذرات معلق تا مش 3 میکرون و آب آزاد در مدل NN OF با ظرفیت های سفارشی جهت کلیه روان کارهای صنعتی شامل : هیدرولیک ، کمپرسورها ، بویلرها ، موتورجت ، سوخت ، روغن گیاهی و.... طراحی و ساخت میگردد.