اویل اسکیمر


اویل  اسکیمر ها در بسیاری از پالایشگاه های پتروشیمی ، فولاد سازی ، کارخانجات و...بر اثر کارکرد مداوم احتمال مخلوط شدن آب و مواد نفتی فراوان هستند.لذا برای جداسازی  (تفکیک) روغن و مشتقات نفتی از روی سطح آب از دستگاهی به نام اویل اسکیمر استفاده می شود،که در مدل های زیر توسط شرکت نیرو نماد خراسان طراحی و تولید می گردد.

انواع اویل اسکیمر


  • اسکیمرطنابی Rope Mop
  •  مالتی اسکیمر Multi Skimmer
  •  فلوتینگ اسکیمر  Weir Skimmer 


اسکیمرطنابی Rope Mop

 مالتی اسکیمر Multi Skimmer

 فلوتینگ اسکیمر  Weir Skimmer 

دریا ، رودخانه ها ، استخر ها ، مخازن