بسکت فیلتر


بسکت فیلترها جهت جداسازی ذرات معلق در جریان سیالات خطوط استفاده می شود. شرکت نیرو نماد بسکت فیلترها را نسبت به نوع سیال، مش ذرات، دبی، فشار، شرایط کاری خط و مطابق با استاندارهای ساخت صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد و ... طراحی و تولید می کند.

مزایای دستگاه

  • طراحی و ساخت بر اساس نوع سیال و فشار
  • قابلیت جداسازی ذرات از مش 1 تا 1000 میکرون
  • استفاده از متریال های تخصصی نسبت به نوع سیال
  • طراحی در ظرفیت ها و فشارهای مختلف