بسکت فیلتر


بسکت فیلتر ها جهت جدا سازی ذرات معلق در جریان سیالات خطوط استفاده میگردد. شرکت نیرو نماد  بسکت فیلترها را نسبت به نوع سیال ، مش ذرات ، دبی ، فشار ، شرایط کاری خط و مطابق با  استاندارهای ساخت صنایع  نفت ، گاز ، پتروشیمی ، فولاد  و...طراحی و تولید میکند.  

مزایا دستگاه:

  • طراحی  وساخت براساس نوع سیال و فشار
  • قابلیت جدا سازی ذرات از مش 1 تا 1000 میکرون
  • استفاده از متریال های تخصصی نسبت به نوع سیال
  • طراحی در ظرفیت ها و فشارها مختلف