تصفیه شیمیایی روغن ترانسفورماتور و توربین


دستگاه تصفیه شیمیایی روغن ترانسفورماتور جهت حذف آلودگیهای شیمیایی و فیزیکی  روغن های ترانسفورماتور میباشد که قادر است روغن های  ترانسفورماتور و عایقی در سایت بصورت online و offline مطابق با استانداردهای IEC 296  تصفیه و بازیابی کند . این دستگاه تمام اتومات بوده و در ظرفیت های مختلف بصورت ثابت یا تریلر طراحی و تولید میگردد. 


برق یکی از محوری ترین صنعت ها در رشد اقتصادی یک کشور محسوب می شود که صحت و سلامت کارکرد  ترانسفورماتورهای انتقال برق یکی از مهم ترین شاخص های اصلی در ثبات تولید برق هر کشور می باشد. نگهداری مناسب و رسیدگی به وضعیت روغن ترانسفورماتور راهکار مطمئنی درجهت افزایش طول عمر مفید ترانسفورماتور و کاهش هزینه سرمایه گذاری در جایگزینی روغن کهنه با روغن جدید دارد . در فضای داخلی ترانسفورماتور در طولانی مدت شرایطی ایجاد میگردد که آلودگی روغن را افزایش میدهد . وجود کاتالیزور مس , براده آهن , قوسهای الکتریکی و بخصوص نفوذ رطوبت و اکسیژن هـمراه بـا  افزایش درجه حرارت عواملی هستند موجب تخریب روغن و ترانس میشوند  که تصفیه فیزیکی روغن (گاززدایی و فیلتراسیون) دیگر اثر گذار نبوده و باید از روش تصفیه شیمیایی روغن استفاده کرد دراین روش بعد از تصفیه کلیه خواص و ویژیگیهای روغن به شرایط اولیه ( روغن نو ) مطابق با استانداردهای IEC 296 بر میگردد .ویژگی منحصر به فردی که این سیستم را ازدیگر سیستمهای تصفیه روغن متمایز میکند، بازیافت روغن و  شارژ  آنتی اکسیدن بصورت آن لاین در سایت انجام میشود. در دیگر روش ها از خاک رنگبراستفاده می شود که حدود 3 تا 5 درصد از روغن در خاک باقی می ماند و هدر میرود که خاک مورد استفاده دارای مواد اسیدی وترکیبات آبی خطرناک می باشد که به محیط زیست صدمات جبران ناپذیری وارد میکند.