فلاشینگ سیستم های هیدرولیک


سیستمهای فلاشینگ نیرو نماد نسبت نوع سیال ، سطح تمیزی ، ظرفیت ، فشار  و نوع روش  فلاشینگ طراحی و تولید می گردد.فلاشینگ شامل فعالیتهای مجزایی می باشد که برای حذف ذرات میکروسکوپی ، چربی ، رنگ ، مواد نگهدارنده ، زنگ زدگی ، سرباره جوشکاری استفاده می شود. حذف آلاینده های مضر چه به صورت محلول و یا نامحلول در سیستم  نقش موثری در جلوگیری از تشکیل مواد لجنی و لعاب دارد. استفاده از یک شیوه نامناسب نه تنها بی فایده است بلکه ممکن است آثار جانبی منفی نیز ایجاد کند.

شیوه های فلاشینگ:

1- فیلتراسیون 2- ایجاد تلاطم 3- روغن فلاش با دمای بالا 4- دمای چرخه ای (گردشی) روغن فلاش 5- جریان ضربه ای روغن 6- معکوس کردن جریان روغن


شامل گرمکن ، فیلترهای جداکننده آب و ذرات ، مخزن سیال ، منابع رطوبت گیری ، پمپهای مخصوص (نسبت به فشار مورد نیاز) ، تجهیزات پنوماتیک وکنترلی ، تابلو فرمان ، اتصالات و...

  • فیلتراسیون
  • ایجاد تلاطم
  • روغن فلاش با دمای بالا
  • دمای چرخه ای (گردشی) روغن فلاش
  • جریان ضربه ای روغن
  • معکوس کردن جریان روغن