تبخیرکننده فیلم ریزان

 

دستگاه تبخیر کننده فیلم ریزان چه تاثیری در فرایند تبخیر کردن دارد؟

در تغلیظ مواد بسیار حساس به گرما از قبیل عصاره پرتقال، زمان قرار گرفتن ماده در معرض سطح گرم باید حداقل باشد. این کار با استفاده از تبخیر کن های تک پاس با فیلم پایین رو انجام می شود. در این تبخیر کن ها مایع از بالا وارد می شود، به صورت یک فیلم در لوله های گرم به طرف پایین جریان می یابد و از انتها خارج می شود. اطلاعات تکمیلی در مورد تبخیر کننده لایه نازک را در مقاله مربوطه مطالعه نمایید. 

بخار حاصل از مایع معمولا همراه با مایع به طرف پایین منتقل می شود و از انتهای دستگاه خارج می شود. ظاهر این تبخیر کننده ها شبیه مبدل های لوله ای عمودی لوله بلندی است که در آن ها، جداساز مایع-بخار در انتها و توزیع کننده مایع در بالا قرار دارد.

مشکل اصلی در تبخیر کن با فیلم پایین رو این است که مایع به صورت فیلم در داخل لوله ها به طور یکنواخت توزیع می شود. برای این منظور، روش های زیر را به کار می برند: استفاده از صفحات فلزی مشبکی که در بالای صفحه لوله گیر، که به دقت تراز شده، قرار دارند.

 قرار دادن صفحات مشبک فلزی در انتهای لوله ها برای اینکه مایع به طور یکنواخت وارد هر لوله شود، یا استفاده از توزیع کننده “چهار شاخه” با بازوهای شعاعی که خوراک را با آهنگ پایا روی سطح داخلی هر لوله توزیع می کنند. در روشی دیگر در داخل هر لوله از نازل افشاننده جداگانه استفاده می کنند.

وقتی بازگردش، بدون آسیب دیدن مایع، امکان‌پذیر است، توزیع مایع در لوله ها توسط بازگردانی مایع به بالای لوله ها انجام می شود. با این عمل می توان، جریان با حجم بیش تر را، در مقایسه با عملکرد تک پاس، در لوله ها به وجود آورد.

برای اینکه انتقال گرما به خوبی روی دهد، عدد رینولدز فیلم پایین رو، باید در تمام نقاط داخل لوله بیش تر از 2000 باشد. در ضمن تبخیر، از مقدار مایع هنگام جریان رو به پایین دائما کاسته می شود، و کاهش خیلی زیاد ممکن است نقاط خشکی را در نزدیک انتهای لوله به وجود آورد. از این رو مقدار تغلیظی که می توان در یک پاس تنها انجام داد محدود است.

تبخیر کن ها با فیلم پایین رو، بدون بازگردانی و با زمان ماندگاری کوتاه، برای مواد حساسی به کار می روند که هیچ راه دیگری برای تغلیظ آن ها وجود ندارد. آن ها برای تغلیظ مایعات ویسکوز نیز کاملا مناسب اند.

اسکرول به بالا