برگزاری سمینار و کارگاههای آموزشی روغن(OCM)

برگزاری دوره های آموزشی تخصصی در زمینه پایش وضعیت و عیب یابی تجهیزات، آنالیز و پایش  روغن های صنعتی، آنالیز، ارتعاشات و عیب یابی ماشین آلات،  بازرسی ترموگرافی سطح یک و دو، آنالیز اثرات الکتریکی، آنالیز فرکانسی جریان موتورها، بالانس دینامیکی و همراستاسازی (الاینمنت) تجهیزات ، دوره های مهندسی روانکاری، ترایبولوژی و آنالیز روغن

سمینار و کارگاه های آموزشی تخصصی زیر در راستای ارتقاء سطح دانش فنی، افزایش عمر ماشین آلات و روغن با اساتید مجرب و متخصص برگزار می شود.

دوره آموزشی کارگاه روغن (عیب یابی تجهیزات و پایش روغن)

اسکرول به بالا