اویل اسکیمر

روغنی که به صورت یک لایه بر روی سطح آب مخازن جمع می شود را می توان توسط دستگاه بازیافت ROPE MOP روغن در بازه های زمانی دقیق حذف نمود .عملکرد این دستگاه بر مبنای قانون کمربند جاذب (adsorbent belt principle)   می باشد که هدف آن بازیافت روغن از سطح آب است. این سیستم ضرورتا از جاذب‏ هایی از جنس فیبر هیدروفوبیک تشکیل می‏ شود، همچنین ماشین تمیز کننده ای وجود دارد که روغن‏ های جذب شده را از طناب می ‏چلاند.

این جاذب متشکل از نوارهای باریک زیادی است تا بتوان بالاترین سطح تماس با هیدروکربن را فراهم نمود. سطح روغنی فیبرها در برابر آب مقاوم است (ضد آب). فیبرهایی که از آن ها به منظور ساختن جاذب استفاده می شود، حتی بعد از گذشت مدت زمان طولانی، خصوصیات اولیه خود را حفظ می‏ کنند . این جاذب‏ ها بر روی سطح آب‏ های آلوده به هیدروکربن، غوطه ور هستند؛ طناب از طریق یک حرکت دوره ‏ای از آب به سمت تجهیز بازیافت حرکت می‏ کند و در آنجا محتوای هیدروکربن موجود در جاذب‏ ها درون غلتک ها چلانده می شوند و در محفظه‏ ی نگهدارنده جمع می شوند. پس از آنکه هیدروکربن‏ ها چلانده شدند، طناب مجددا در آب آلوده به روغن غوطه ور می شود تا یک چرخه‏ ی دیگر در سیستم فیزیکی بازیافت هیدروکربن‏ ها انجام شود. از این روش می‏توان در سطح دریا، درون مخازن و هر جایی که نفت، روغن و سوخته وجود داشته باشند استفاده نمود.

سوالی ندارید؟
به بالای صفحه بردن