راکتورهای شیمیایی

راکتور شیمیایی دستگاهی است که در آن واکنش های شیمیایی از قبیل تبدیل، ترکیب یا تجزیه به منظور تولید ماده ی مورد نظر صورت می گیرد. عواملی چون دما، فشار، غلظت، اختلاط و… در انجام و سرعت یک واکنش دخیل می باشند. از این رو در طراحی راکتورهای شیمیایی از اصول مکانیک سیالات، ترمودینامیک، انتقال حرارت، انتقال جرم و سینتیک واکنش های شیمیایی بهره گیری می شود. به دلیل انجام بعضی از واکنش های ناخواسته یا وجود مقداری از ماده ی اولیه با محصول راکتور، امکان عرضه مستقیم محصول به بازار مهیا نیست. برای تحقق این امر انجام بعضی عملیات فیزیکی چون جداسازی، خالص سازی … بر روی محصول ضروری است.

سوالی ندارید؟
به بالای صفحه بردن