سولفورزدایی از مشتقات نفتی

ترکیبات گوگردی از رایج‏ ترین آلاینده‏ های موجود در ترکیبات هیدروکربنی هستند و وجود آن ها حتی به میزان کم در جریان های فرآیندی مختلف منجر به بروز مشکلاتی از قبیل خوردگی، کاهش بازده فرآیند، مخاطرات زیست محیطی و تولید محصولات ناخواسته در اثر انجام واکنش های جانبی می گردد. گوگردزدایی جذبی (ADS) که مکانیزم اصلی آن روش جذب سطحی است یکی از موثرترین روش ها برای حذف ترکیبات گوگردی مختلف محسوب می شود. بطور کلی روش گوگردزدایی جذبی یک روش اقتصادی است که بدون استفاده از هیدروژن یا گازهای فعال کننده دیگر، ترکیبات گوگردی را بصورت موثری حـــذف می ­کند.

سوالی ندارید؟
به بالای صفحه بردن